En Podcast om Israel og Palæstina med Empati

Links til de gamle episoder er alle blevet opdateret.

Darryl Cooper er en podcaster og YouTuber, der engagerer sig i diverse konflikter, både ved at dele historisk indsigt og ved at dele interviews med forskellige personer, der har ekspertise på de enkelte konflikter, som f.eks. den israelske journalist, Gideon Levy.

Darryl udgav i 2015 en række podcast, der dykkede ned i zionismens oprettelse og mission i forhold til oprettelsen af den jødiske stat i Palæstina. Det er et projekt, som dækker timevis af gennemgang at det historiske forløb. Et projekt, der forsøger at præsentere både de jødiske og de palæstinensiske opfattelser af forløbet, uden på noget tidspunkt at blive partisk. Eller måske gør han netop det, bliver partisk, men ikke for den ene side på bekostning af den anden. Han går netop ind og anskuer tingene, som var han en del af den ene eller den anden side. Det er en empatisk tilgang til emnet, som desværre mangler i den generelle samtale om konflikten. I bedste fald synes folk at forsøge, at tage en sympatisk tilgang, altså, ikke en tilgang hvor man forsøger at se på konflikten fra hverken jødernes eller palæstinensernes ståsted, men i stedet at se konflikten udefra, med afstand til den smerte, frygt, vrede, frustration, som opleves på begge sider.

Jeg vil derfor anbefale Darryls serie af podcast, også på trods af at det er en serie, der kræver timers investering. Jeg kan og vil love, at du kommer klogere og mere indsigtsfuld ud i den anden ende.

Darryl fik for nyligt tilføjet et nyt kapitel, der dækker perioden fra Israels oprettelse til 1982, og han har planer om endnu et kapitel, der dækker perioden fra 1982 til i dag.

Jeg anbefaler at man lytter til dem i den rækkefølge, som de er udgivet, dvs., startende med episode 1. Episoderne kan findes forneden, links kan findes ved at klikke på titlerne for hver enkel episode:

Episoder:

Fear & Loathing in the New Jerusalem, pt. 1

Konflikten mellem Israel og Palæstina kan ofte virke som et permanent træk ved den globale orden. Krigene, intifadaerne, flygtningelejrene, selvmordsvestene, FN-resolutionerne og fredsforhandlingerne er smerteligt brændt ind i vores kollektive bevidsthed. Men hvordan kunne dette ske? Var det altid sådan? Det er det, vi vil søge at finde ud af i denne tredelte serie om historien om den israelsk-palæstinensiske konflikt.

I det første afsnit samles nationer for at kaste stormagternes åg af sig og kræver suveræn ret til at regere deres hjemlande. En gruppe, der kalder sig zionister, fremsætter en opfordring til at vække de undertrykte jøder i Europa fra deres tusindårige søvn. Tiden var inde, efter to tusinde års hjemløs vandring, at vende tilbage til Palæstina, landet længtes efter i så mange salmer og klagesange. Men der var et problem. Mens jøderne var i eksil, var et andet folk flyttet ind i landet, og de havde boet der i 1300 år.

Fear and Loathing in the New Jerusalem, pt. 2

Araberne og zionisterne i Palæstina kæmper for at få styr på en ødelagt verden. Lugten af pistolrøg ligger stadig tykt over landskabet, og blækket er stadig vådt på Balfour-erklæringen og de flere nye internationale aftaler. Første Verdenskrig er forbi, og mennesker verden over kræver deres uafhængighed i den nye verdensorden. Men at opbygge en national identitet kræver mere end blot at tegne streger på et kort eller køre en klud op ad en flagstang.

Fear & Loathing in the New Jerusalem – Nostalgia and Naivety in Honor Culture

Vi er halvvejs gennem Fear & Loathing i det nye Jerusalem, zionismens historie og den israelsk-palæstinensiske konflikt. (Hvis du ikke har lyttet til de første to episoder, bør gøre det for baggrunden, men denne episode er en undersøgende side, der også kan stå alene.) Jeg besluttede at kaste noget sammen for at besvare et par spørgsmål og kom ned i ukrudtet for at tale om arabisk stammedynamik, æreskultur, religion og den gensidige uforståelse, der var med til at konstruere den mellemøstlige musefælde for et århundrede siden, og som stadig er en hindring for fremskridt i regionen i dag.

Fear & Loathing in the New Jerusalem, pt. 3

Da den mellemøstlige regionale orden bliver hamret på plads af ententemagterne, går zionismen under jorden. Velstand i udlandet og sikkerhed i Palæstina gør 1920’erne til en forholdsvis stille periode i denne historie. Det har været kaos bag os og intet andet end kaos foran os, men vi er i stormens øje. Briterne forsøger en mere inkluderende tilgang til araberne, men efterhånden som de reelle virkninger af det zionistiske projekt begynder at mærkes, stiger spændingerne, indtil årtiet slutter, som det begyndte … med vold.

Fear & Loathing in the New Jerusalem – Things Fall Apart…

Optøjer. Massakrer. Verdens ende og alt i den. Palæstinensiske arabere finder endelig en stemme i kølvandet på massakrerne i 1929. Ude af stand til og uvillig til at finde et sted til jøderne, begynder Europas autoimmune lidelse at rive værten fra hinanden. Desperate europæiske jøder søger flugt fra nazistisk forfølgelse, ligesom palæstinensisk modstand stivner, og briterne bliver skeptiske over for det zionistiske projekt.

Fear & Loathing in the New Jerusalem – Never Again

Den moderne zionisme begyndte i slutningen af det 19. århundrede med idealistiske opfordringer til åndelig fornyelse; i 1939 var det forvandlet til et desperat skuespil for bar overlevelse. Unge revolutionære kæmper med zionistiske ældre statsmænd om bevægelsens sjæl. Hitlers tyske rige og Stalins Sovjetunion kæmper for Europa, mens alt mellem dem er malet ned i mudderet. Ofre bliver ofre, og den bredere verden får en introduktion til den strid, der har forvirret det britiske imperium i 20 år. Vores episode begynder med desperate jøder i det nazistiske Europa, det slutter med realiseringen af den zionistiske drøm, for første gang i 2.000 år, en suveræn stat Israel.

War All the Time: Israel vs. Palestine, 1948-82 (Bonus Episode)

Denne episode vil dække perioden fra 1948 – året for israelsk uafhængighed og den palæstinensiske Nakba – til Libanonkrigen i 1982. Det er ikke meningen, at det skal være en grundig historie om den periode, som frygt og afsky var fra perioden før 1948. – at yde den retfærdighed ville kræve yderligere ti episoder, ikke kun én. Denne har et snævrere fokus. Den historie, vi kommer til at høre i dag, handler ikke om enhver figur, begivenhed og motivation, der er relevant for konflikten, men handler specifikt om, hvordan niveauet af vildskab eskalerede gennem årene, de trin, hvormed disse eskalationer fandt sted, for at bringe os op til hvor vi er nu, med praktisk talt uhæmmet vold fuldstændig normaliseret på begge sider. Det er ikke en køn historie, og flere afsnit af denne podcast kommer ikke til at være for sarte sjæle.

Darryl Coopers hjemmeside kan findes på The Martyr Made Substack. Det er folk som Darryl, uafhængige content-skabere, der sikrer en nuanceret, balanceret og flersidig dækning af forskellige emner, uden indblanding af investorer eller virksomhedsejere, der dikterer dagsordenen og hvilken vinkel, der skal tages i forhold til de forskellige emner. Jeg anbefaler kraftigt at støtte Darryl, enten økonomisk eller ved at dele hans indhold, så han kan fortsætte hans projekt.

Info: Billedet er ejet af Darryl Cooper/The Martyrmade Podcast og kun brugt som illustration.