Koltov Blog

Messianske Holdninger til den Jødiske Stat: Del 1

Dette er den første af en række artikler, der vil forklare de forskellige religiøs-zionistiske tanker omkring den jødiske stat og dens rolle som en del af den messianske udfrielse. I dette første indlæg vil vi læse om de pre-zionistiske rabbinere, Yehuda ben Shlomo Chai Alkalai og Tzvi Hirsch Kalischer, og deres tanker om den jødiske stats rolle i den messianske udfrielse.

Den usandsynlige løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt over fortællinger

Baseret på en læsning af Anthony D. Smiths The Ethnic Origins of Nations, kom jeg frem til en mulig, men sikkert også umulig, løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Jeg Anbefaler: The Martyrmade Podcast

The Martyrmade Podcast er udgivet af Darryl Cooper og dækker alternative indgangsvinkler til forståelsen af forskellige konflikter. En af de essentielle konflikter, er den israelsk-palæstinensiske konflikt. Hans tilgang er forfriskende og tager udgangspunkt i begge siders selvforståelse, fremfor at vælge at repræsentere en side over den anden.

Hvad vi kan lære fra Jair Melchior

Overrabiner Jair Melchior havde for nylig en negativ oplevelse på vej til et interview, efter at have talt ved Krystalnat-arrangementet foran synagogen i København. Som altid bar han sin kippah (kalot) og tzitziot (skuesnore), som det er sædvane for observante jøder. Desværre fandt to personer det for anstødende, hvilket førte dem til at skubbe ham med skulderen og spytte mod ham.

En Definition af Religiøs Zionisme

Zionismen er en politisk bevægelse, der fokuserer på det jødiske folks ret til selvbestemmelse i deres egen stat. Men ordet zionisme er ofte misforstået og brugt forkert. Endvidere blandes forskellige zionistiske udtryk blandet og en klar forståelse af hvad, der tales om, når man taler om zionisme er ofte fraværende. I dette indlæg vil jeg forsøge at definere den religiøse zionisme og hjælpe læseren til at få en bedre forståelse af den religiøse zionisme som et moderne religiøst fænomen.

Netanyahus Manglende Fornemmelse for Tingenes Tilstand

Israel er fanget i en intens krig i Gaza med Hamas. Med risikoen for at få nye fronter åbnet, både nord med Hizbullah og fra øst med Iran-allierede islamistiske militser, skulle man tro at Netanyahu var interesseret i at skabe de bedst mulige forhold, i forhold til at undgå yderligere eskalering af krigen. Men noget tyder på at dette ikke er tilfældet.

Yehud, judæer vs jøde og hasmonæernes rolle i skabelsen af jødisk religion

Man begynder sjældent et studie af et givent emne, uden at det udvikler sig til omfatte langt mere, end hvad man først regnede med. Eller, sådan udvikler det sig i hvert fald ofte for mig. Jeg havde planer om at fokusere på jødedommens begyndelse og diskutere dette i...

Et par tanker om jøderne, det jødiske hjemland og Israel

Jeg beskriver her problemet med Israel som en zionistisk stat, og opgører om Israel som jødisk og/eller demokratisk stat, set i lyset af landet Israel som jødernes hjemland.

Opdatering fra Israel: Præsidentens Udspil, Regeringens Afvisning

Dette er en opdatering på den politiske situation i Israel dagen efter præsident Herzogs udspil til en retsreform, der tager hensyn både til regeringskoalitionen og oppositionen, samt regeringens afvisning af udspillet.

Israel: Fra en jødisk demokratisk stat til et demokrati for jøder alene

Dette er en kommentar på et lovforslag om Israels jødiske identitet, der blev fremsat i November 2014. Jeg finder det interessant set i lyset af de seneste måneders udvikling i Israel, der involverer flere af de samme personer, der spillede en rolle dengang.

Nyeste Religion

Messianske Holdninger til den Jødiske Stat: Del 1

Messianske Holdninger til den Jødiske Stat: Del 1

Dette er den første af en række artikler, der vil forklare de forskellige religiøs-zionistiske tanker omkring den jødiske stat og dens rolle som en del af den messianske udfrielse. I dette første indlæg vil vi læse om de pre-zionistiske rabbinere, Yehuda ben Shlomo Chai Alkalai og Tzvi Hirsch Kalischer, og deres tanker om den jødiske stats rolle i den messianske udfrielse.

En Definition af Religiøs Zionisme

En Definition af Religiøs Zionisme

Zionismen er en politisk bevægelse, der fokuserer på det jødiske folks ret til selvbestemmelse i deres egen stat. Men ordet zionisme er ofte misforstået og brugt forkert. Endvidere blandes forskellige zionistiske udtryk blandet og en klar forståelse af hvad, der tales om, når man taler om zionisme er ofte fraværende. I dette indlæg vil jeg forsøge at definere den religiøse zionisme og hjælpe læseren til at få en bedre forståelse af den religiøse zionisme som et moderne religiøst fænomen.

En generel introduktion til de jødiske lovtekster I

En generel introduktion til de jødiske lovtekster I

I denne artikel giver jeg en overordnet introduktion til de jødiske lovtekster, hvor der fokuseres på fundamentet for rabbinsk jødisk lov, den skrevne Torah, den mundtlige tradition, Mishnah, Tosefta og Talmud.
Denne artikel vil blive fulgt op af del to, hvor jeg vil give en generel præsentation af senere jødiske lovsamlinger, som er grundlæggende for moderne rabbinsk jødedom.

Nyeste Politik

Messianske Holdninger til den Jødiske Stat: Del 1

Hvad vi kan lære fra Jair Melchior

Overrabiner Jair Melchior havde for nylig en negativ oplevelse på vej til et interview, efter at have talt ved Krystalnat-arrangementet foran synagogen i København. Som altid bar han sin kippah (kalot) og tzitziot (skuesnore), som det er sædvane for observante jøder. Desværre fandt to personer det for anstødende, hvilket førte dem til at skubbe ham med skulderen og spytte mod ham.

En Definition af Religiøs Zionisme

En Definition af Religiøs Zionisme

Zionismen er en politisk bevægelse, der fokuserer på det jødiske folks ret til selvbestemmelse i deres egen stat. Men ordet zionisme er ofte misforstået og brugt forkert. Endvidere blandes forskellige zionistiske udtryk blandet og en klar forståelse af hvad, der tales om, når man taler om zionisme er ofte fraværende. I dette indlæg vil jeg forsøge at definere den religiøse zionisme og hjælpe læseren til at få en bedre forståelse af den religiøse zionisme som et moderne religiøst fænomen.

En Definition af Religiøs Zionisme

Netanyahus Manglende Fornemmelse for Tingenes Tilstand

Israel er fanget i en intens krig i Gaza med Hamas. Med risikoen for at få nye fronter åbnet, både nord med Hizbullah og fra øst med Iran-allierede islamistiske militser, skulle man tro at Netanyahu var interesseret i at skabe de bedst mulige forhold, i forhold til at undgå yderligere eskalering af krigen. Men noget tyder på at dette ikke er tilfældet.

Nyeste Historie